You dont have javascript enabled! Please enable it!

nghe hiểu, diện mạo, sự gửi kèm theo tiếng Nhật là gì ?

nghe hiểu, diện mạo, sự gửi kèm theo tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

nghe hiểu, diện mạo, sự gửi kèm theo tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
nghe hiểu, diện mạo, sự gửi kèm theo tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : nghe hiểu diện mạo sự gửi kèm theo

nghe hiểu

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ききとり
Ví dụ :
tôi đã tham gia kì thi nghe hiểu tiếng anh đấy
けたよ。

diện mạo

Nghĩa tiếng Nhật () : なり
Cách đọc : みなり
Ví dụ :
Những người có diện mạo đẹp đã vào đây
なりのいいってきた。

sự gửi kèm theo

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : どうふう
Ví dụ :
tôi đã để gửi kèm theo bức thư một tấm ảnh
されていたよ。

Trên đây là nội dung bài viết : nghe hiểu, diện mạo, sự gửi kèm theo tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: