You dont have javascript enabled! Please enable it!

tiền nộp hàng tháng, sự đãng trí, dột, rò rỉ tiếng Nhật là gì ?

tiền nộp hàng tháng, sự đãng trí, dột, rò rỉ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

tiền nộp hàng tháng, sự đãng trí, dột, rò rỉ tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
tiền nộp hàng tháng, sự đãng trí, dột, rò rỉ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tiền nộp hàng tháng sự đãng trí dột, rò rỉ

tiền nộp hàng tháng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : げっしゃ
Ví dụ :
Cậu đã đưa tiền học phí hàng thàng cho thầy chưa
謝をしましたか。

sự đãng trí

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : どわすれ
Ví dụ :
tôi đã quên khuấy tên của cô ấy rồi
れしたぞ。

dột, rò rỉ

Nghĩa tiếng Nhật () : 漏る
Cách đọc : もる
Ví dụ :
Nước mưa rò từ trên trần đó
井からが漏るの。

Trên đây là nội dung bài viết : tiền nộp hàng tháng, sự đãng trí, dột, rò rỉ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: