You dont have javascript enabled! Please enable it!

giao nhau, cắt nhau, lấp đầy, chôn cất, cấp dưới tiếng Nhật là gì ?

giao nhau, cắt nhau, lấp đầy, chôn cất, cấp dưới tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

giao nhau, cắt nhau, lấp đầy, chôn cất, cấp dưới tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
giao nhau, cắt nhau, lấp đầy, chôn cất, cấp dưới tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : giao nhau, cắt nhau lấp đầy, chôn cất cấp dưới

giao nhau, cắt nhau

Nghĩa tiếng Nhật () : わる
Cách đọc : まじわる
Ví dụ :
2 đường quốc lộ giao nhau ở đây
つのはここでわります。

lấp đầy, chôn cất

Nghĩa tiếng Nhật () : める
Cách đọc : うめる
Ví dụ :
Hãy đào 1 cái lỗ ở trong vườn và chôn cái đó xuống
庭に穴を掘ってそれをめました。

cấp dưới

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : めした
Ví dụ :
anh ta rất dễ tính với cả cấp dưới của mình
にもしいんだ。

Trên đây là nội dung bài viết : giao nhau, cắt nhau, lấp đầy, chôn cất, cấp dưới tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: