You dont have javascript enabled! Please enable it!

sự rửa bằng nước, đần độn. ngu xuẩn, vết rạn nứt tiếng Nhật là gì ?

sự rửa bằng nước, đần độn. ngu xuẩn, vết rạn nứt tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

sự rửa bằng nước, đần độn. ngu xuẩn, vết rạn nứt tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
sự rửa bằng nước, đần độn. ngu xuẩn, vết rạn nứt tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : sự rửa bằng nước đần độn. ngu xuẩn vết rạn nứt

sự rửa bằng nước

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : すいせん
Ví dụ :
hiện nay hầu hết mọi nhà vệ sinh đều xả bằng nước
はほとんどのトイレがですよ。

đần độn. ngu xuẩn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : どんかん
Ví dụ :
tôi nghĩ người đó hơi ngu xuẩn
あのし鈍だといます。

vết rạn nứt

Nghĩa tiếng Nhật () : ひび
Cách đọc : ひび
Ví dụ :
trên cửa sổ bằng kính đã có vết nứt
ガラスにひびがったよ。

Trên đây là nội dung bài viết : sự rửa bằng nước, đần độn. ngu xuẩn, vết rạn nứt tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: