You dont have javascript enabled! Please enable it!

cuối, phần cuối, công luận, dựa trên tiếng Nhật là gì ?

cuối, phần cuối, công luận, dựa trên tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

cuối, phần cuối, công luận, dựa trên tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
cuối, phần cuối, công luận, dựa trên tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : cuối, phần cuối công luận dựa trên

cuối, phần cuối

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : まつ
Ví dụ :
cuối tháng này tôi sẽ đi canada
にカナダにきます。

công luận

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : よろん
Ví dụ :
công luận phản đối với luật mới
論はしいです。

dựa trên

Nghĩa tiếng Nhật () : よる
Cách đọc : よる
Ví dụ :
Con người ta không dựa trên diện mạo bên ngoài
かけによらないな。

Trên đây là nội dung bài viết : cuối, phần cuối, công luận, dựa trên tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: