You dont have javascript enabled! Please enable it!

trợ từ, làm dịu đi, bỏ quyền tham dự (trong thể thao) tiếng Nhật là gì ?

trợ từ, làm dịu đi, bỏ quyền tham dự (trong thể thao) tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

trợ từ, làm dịu đi, bỏ quyền tham dự (trong thể thao) tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
trợ từ, làm dịu đi, bỏ quyền tham dự (trong thể thao) tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : trợ từ làm dịu đi bỏ quyền tham dự (trong thể thao)

trợ từ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じょし
Ví dụ :
nếu thay đổi trợ từ thì ý nghĩa của câu cũng thay đổi
えるとわります。

làm dịu đi

Nghĩa tiếng Nhật () : らげる
Cách đọc : やわらげる
Ví dụ :
Sự hài hước làm mềm đi không khí của hội trường nhỉ
ユーモアはの雰らげるわね。

bỏ quyền tham dự (trong thể thao)

Nghĩa tiếng Nhật () : 棄権
Cách đọc : きけん
Ví dụ :
Anh ta đã xin bỏ cuộc giữa trận đấu đấy
で棄権したぞ。

Trên đây là nội dung bài viết : trợ từ, làm dịu đi, bỏ quyền tham dự (trong thể thao) tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: