You dont have javascript enabled! Please enable it!

lãnh đạm , thờ ơ, tham lam, chắc là, ắt hẳn tiếng Nhật là gì ?

lãnh đạm , thờ ơ, tham lam, chắc là, ắt hẳn tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

lãnh đạm , thờ ơ, tham lam, chắc là, ắt hẳn tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
lãnh đạm , thờ ơ, tham lam, chắc là, ắt hẳn tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : lãnh đạm , thờ ơ tham lam chắc là, ắt hẳn

lãnh đạm , thờ ơ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : れいたん
Ví dụ :
anh ta đã tỏ thái độ thờ ơ với cô ấy
淡な態をとったね。

tham lam

Nghĩa tiếng Nhật () : 卑しい
Cách đọc : いやしい
Ví dụ :
anh ta là một kẻ tham tiền nhỉ
に卑しいね。

chắc là, ắt hẳn

Nghĩa tiếng Nhật () : さぞ
Cách đọc : さぞ
Ví dụ :
đó chắc hẳn là một việc đáng thất vọng nhỉ
それはさぞがっかりしたことでしょう。

Trên đây là nội dung bài viết : lãnh đạm , thờ ơ, tham lam, chắc là, ắt hẳn tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: