You dont have javascript enabled! Please enable it!

khá là đúng, gây ra, đưa ra, nêu ra tiếng Nhật là gì ?

khá là đúng, gây ra, đưa ra, nêu ra tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

khá là đúng, gây ra, đưa ra, nêu ra tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
khá là đúng, gây ra, đưa ra, nêu ra tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : khá là đúng gây ra đưa ra, nêu ra

khá là đúng

Nghĩa tiếng Nhật () : もっとも
Cách đọc : もっとも
Ví dụ :
ý kiến của anh ta khá là đúng
はもっともです。

gây ra

Nghĩa tiếng Nhật () : こす
Cách đọc : おこす
Ví dụ :
anh ta đã gây ra một vụ án lên quan đến bạo lực đấy
は暴こしたんだよ。

đưa ra, nêu ra

Nghĩa tiếng Nhật () : 挙げる
Cách đọc : あげる
Ví dụ :
hãy đưa ra một vài ví dụ nào
をいくつか挙げてみましょう。

Trên đây là nội dung bài viết : khá là đúng, gây ra, đưa ra, nêu ra tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: