xuất ra, tạo ra, đêm hôm qua, dần dần tiếng Nhật là gì ?

xuất ra, tạo ra, đêm hôm qua, dần dần tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

xuất ra, tạo ra, đêm hôm qua, dần dần tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
xuất ra, tạo ra, đêm hôm qua, dần dần tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : xuất ra, tạo ra đêm hôm qua dần dần

xuất ra, tạo ra

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しゅつりょく
Ví dụ :
cái máy in này có thể tạo ra ảnh được
このプリンターでできます。

đêm hôm qua

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : さくや
Ví dụ :
vì cơn bão đêm hôm qua mà tàu đã bị muộn
れている。

dần dần

Nghĩa tiếng Nhật () : 第に
Cách đọc : しだいに
Ví dụ :
vụ án đó đã dần dần bị quên lãng
その第にれられていった。

Trên đây là nội dung bài viết : xuất ra, tạo ra, đêm hôm qua, dần dần tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :