You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

đơn xin, đơn ứng tuyển, bỏ học, nhà xí, nhà cầu tiếng Nhật là gì ?

đơn xin, đơn ứng tuyển, bỏ học, nhà xí, nhà cầu tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đơn xin, đơn ứng tuyển, bỏ học, nhà xí, nhà cầu tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
đơn xin, đơn ứng tuyển, bỏ học, nhà xí, nhà cầu tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đơn xin, đơn ứng tuyển bỏ học nhà xí, nhà cầu

đơn xin, đơn ứng tuyển

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : がんしょ
Ví dụ :
hôm nay tôi đã gửi đơn xin ứng tuyển vào đại học
りました。

bỏ học

Nghĩa tiếng Nhật () : 退
Cách đọc : たいがく
Ví dụ :
em trai tôi đã bỏ học cấp 3
退しました。

nhà xí, nhà cầu

Nghĩa tiếng Nhật () : 便
Cách đọc : べんじょ
Ví dụ :
nhà vệ sinh ở đằng kia
便はそこです。

Trên đây là nội dung bài viết : đơn xin, đơn ứng tuyển, bỏ học, nhà xí, nhà cầu tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: