sự nghỉ học, chuyến đầu, bằng phẳng, phẳng và mỏng tiếng Nhật là gì ?

sự nghỉ học, chuyến đầu, bằng phẳng, phẳng và mỏng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

sự nghỉ học, chuyến đầu, bằng phẳng, phẳng và mỏng tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
sự nghỉ học, chuyến đầu, bằng phẳng, phẳng và mỏng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : sự nghỉ học chuyến đầu bằng phẳng, phẳng và mỏng

sự nghỉ học

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : きゅうがく
Ví dụ :
tôi đã quyết định nghỉ học một năm
1することにしました。

chuyến đầu

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しはつ
Ví dụ :
tôi đã lên chuyến tàu đầu tiên
りました。

bằng phẳng, phẳng và mỏng

Nghĩa tiếng Nhật () : たい
Cách đọc : ひらたい
Ví dụ :
hãy lấy cho tôi một cái đĩa phẳng
たいおって。

Trên đây là nội dung bài viết : sự nghỉ học, chuyến đầu, bằng phẳng, phẳng và mỏng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: