You dont have javascript enabled! Please enable it!

quần dài, con trai thứ, con gái thứ tiếng Nhật là gì ?

quần dài, con trai thứ, con gái thứ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

quần dài, con trai thứ, con gái thứ tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
quần dài, con trai thứ, con gái thứ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : quần dài con trai thứ con gái thứ

quần dài

Nghĩa tiếng Nhật () : ズボン
Cách đọc : ズボン
Ví dụ :
quần dài đã bị bẩn rồi
ズボンがれた。

con trai thứ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じなん
Ví dụ :
con trai thứ của chúng tôi hiện đang ở nước ngoài
にいます。

con gái thứ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じじょ
Ví dụ :
con gái thứ của chúng tôi từ mùa hè tới sẽ là học sinh cấp 2
うちのからです。

Trên đây là nội dung bài viết : quần dài, con trai thứ, con gái thứ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: