You dont have javascript enabled! Please enable it!

dấu niêm phong, lái chậm, thiên tai tiếng Nhật là gì ?

dấu niêm phong, lái chậm, thiên tai tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

dấu niêm phong, lái chậm, thiên tai tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
dấu niêm phong, lái chậm, thiên tai tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : dấu niêm phong lái chậm thiên tai

dấu niêm phong

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ふう
Ví dụ :
tôi đã dán phong thư vào rồi
をしたよ。

lái chậm

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じょこう
Ví dụ :
hãy lái chậm ở chỗ này
このは徐してください。

thiên tai

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : てんさい
Ví dụ :
chúng ta không thể ngăn được thiên tai
災をぐことはできません。

Trên đây là nội dung bài viết : dấu niêm phong, lái chậm, thiên tai tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: