You dont have javascript enabled! Please enable it!

預ける 下がる 泳ぐ Nghĩa là gì ?あずける azukeru さがる sagaru およぐ oyogu

預ける 下がる 泳ぐ Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

預ける 下がる 泳ぐ Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
ける がる ぐ Nghĩa là gì ?あずける azukeru さがる sagaru およぐ oyogu. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : ける がる

預ける

Cách đọc : あずける azukeru
Ý nghĩa : gửi đồ
Ví dụ :
鍵をけた。
Tôi đã gửi anh ấy chiếc chìa khóa

下がる

Cách đọc : さがる sagaru
Ý nghĩa : hạ xuống
Ví dụ :
やっとがった。
あなたの績ががったのはたりです。
Cuối cùng thì nhiệt độ cũng đã giảm xuống
Thành tích của bạn giảm xuống là điều đương nhiên.

泳ぐ

Cách đọc : およぐ oyogu
Ý nghĩa : bơi
Ví dụ :
はダイエットのためにいでいる。
がたくさんいでいます。
Anh ấy bơi để giảm cân.
Rất nhiều cá đang bơi

Trên đây là nội dung bài viết : ける がる ぐ Nghĩa là gì ?あずける azukeru さがる sagaru およぐ oyogu. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: