You dont have javascript enabled! Please enable it!

máy bay phản lực, đồng ruộng, lò sưởi tiếng Nhật là gì ?

máy bay phản lực, đồng ruộng, lò sưởi tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

máy bay phản lực, đồng ruộng, lò sưởi tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
máy bay phản lực, đồng ruộng, lò sưởi tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : máy bay phản lực đồng ruộng lò sưởi

máy bay phản lực

Nghĩa tiếng Nhật () : ジェット
Cách đọc : ジェットき
Ví dụ :
máy bay phản lực đang bay rồi
ジェットんでいる。

đồng ruộng

Nghĩa tiếng Nhật () : んぼ
Cách đọc : たんぼ
Ví dụ :
vùng này có rất nhiều đồng ruộng
このんぼがたくさんあります。

lò sưởi

Nghĩa tiếng Nhật () : ストーブ
Cách đọc : ストーブ
Ví dụ :
nhà tôi vẫn còn đang dùng lò sưởi
うちではまだストーブを使っています。

Trên đây là nội dung bài viết : máy bay phản lực, đồng ruộng, lò sưởi tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: