You dont have javascript enabled! Please enable it!

đội tự vệ, đất nước chúng tôi, giai đoạn đầu tiếng Nhật là gì ?

đội tự vệ, đất nước chúng tôi, giai đoạn đầu tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đội tự vệ, đất nước chúng tôi, giai đoạn đầu tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
đội tự vệ, đất nước chúng tôi, giai đoạn đầu tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đội tự vệ đất nước chúng tôi giai đoạn đầu

đội tự vệ

Nghĩa tiếng Nhật () : 衛隊
Cách đọc : じえいたい
Ví dụ :
Đội tự vệ đã được phái sang I rắc
衛隊がイラクに派遣された。

đất nước chúng tôi

Nghĩa tiếng Nhật () : 我が
Cách đọc : わがくに
Ví dụ :
anh ta là tác giả tiêu biểu cho đất nước chúng tôi
は我がするです。

giai đoạn đầu

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しょき
Ví dụ :
chảy mũi là triệu chứng đầu tiên của cảm cúm
邪ののひとつです。

Trên đây là nội dung bài viết : đội tự vệ, đất nước chúng tôi, giai đoạn đầu tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: