You dont have javascript enabled! Please enable it!

tiếp viên, máy ghi âm, sự nghỉ học tiếng Nhật là gì ?

tiếp viên, máy ghi âm, sự nghỉ học tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

tiếp viên, máy ghi âm, sự nghỉ học tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
tiếp viên, máy ghi âm, sự nghỉ học tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tiếp viên máy ghi âm sự nghỉ học

tiếp viên

Nghĩa tiếng Nhật () : スチュワーデス
Cách đọc : スチュワーデス
Ví dụ :
cô ấy đã trở thành tiếp viên
はスチュワーデスになった。

máy ghi âm

Nghĩa tiếng Nhật () : テープレコーダー
Cách đọc : テープレコーダー
Ví dụ :
tôi đã ghi âm giọng nói của chình mình bằng máy ghi âm
テープレコーダーでしました。

sự nghỉ học

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : きゅうこう
Ví dụ :
trường học tuần này nghỉ
です。

Trên đây là nội dung bài viết : tiếp viên, máy ghi âm, sự nghỉ học tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: