You dont have javascript enabled! Please enable it!

đạo thiên chúa, ngày hôm sau, phủ tiếng Nhật là gì ?

đạo thiên chúa, ngày hôm sau, phủ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đạo thiên chúa, ngày hôm sau, phủ tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
đạo thiên chúa, ngày hôm sau, phủ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đạo thiên chúa ngày hôm sau phủ

đạo thiên chúa

Nghĩa tiếng Nhật () : キリスト
Cách đọc : キリストきょう
Ví dụ :
ở chỗ này có nhà thờ thiên chúa giáo
このにキリストがあります。

ngày hôm sau

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : よくじつ
Ví dụ :
ngày hôm sau tôi đã đi gặp anh ta
いにきました。

phủ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc :
Ví dụ :
anh ta đang sống ở osaka
んでいます。

Trên đây là nội dung bài viết : đạo thiên chúa, ngày hôm sau, phủ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: