You dont have javascript enabled! Please enable it!

làm cho nhanh lên, làm cho yếu đi, đềm tĩnh, bình tĩnh tiếng Nhật là gì ?

làm cho nhanh lên, làm cho yếu đi, đềm tĩnh, bình tĩnh tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

làm cho nhanh lên, làm cho yếu đi, đềm tĩnh, bình tĩnh tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
làm cho nhanh lên, làm cho yếu đi, đềm tĩnh, bình tĩnh tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : làm cho nhanh lên làm cho yếu đi đềm tĩnh, bình tĩnh

làm cho nhanh lên

Nghĩa tiếng Nhật () : める
Cách đọc : はやめる
Ví dụ :
Tôi đã đẩy thời gian của trện đấu nhanh lên 30 phút
を30めました。

làm cho yếu đi

Nghĩa tiếng Nhật () : める
Cách đọc : よわめる
Ví dụ :
hãy cho nhỏ lửa đi
めてください。

đềm tĩnh, bình tĩnh

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : おちつき
Ví dụ :
em trai tôi không đủ bình tĩnh
きがりません。

Trên đây là nội dung bài viết : làm cho nhanh lên, làm cho yếu đi, đềm tĩnh, bình tĩnh tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: