You dont have javascript enabled! Please enable it!

mừng năm mới, tầm nhìn, góc nhìn, cử chỉ, hành động tiếng Nhật là gì ?

mừng năm mới, tầm nhìn, góc nhìn, cử chỉ, hành động tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

mừng năm mới, tầm nhìn, góc nhìn, cử chỉ, hành động tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
mừng năm mới, tầm nhìn, góc nhìn, cử chỉ, hành động tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : mừng năm mới tầm nhìn, góc nhìn cử chỉ, hành động

mừng năm mới

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ねんが
Ví dụ :
Thiệp mừng năm mới đã được bán rồi nhỉ
されたね。

tầm nhìn, góc nhìn

Nghĩa tiếng Nhật () : 晴らし
Cách đọc : みはらし
Ví dụ :
Ban công này góc nhìn rất đẹp (có thể thấy cảnh đẹp)
このベランダは晴らしがいい。

cử chỉ, hành động

Nghĩa tiếng Nhật () : 振り
Cách đọc : みぶり
Ví dụ :
anh ta đã dùng cử chỉ giải thích cho tôi
振りをえてしてくれたの。

Trên đây là nội dung bài viết : mừng năm mới, tầm nhìn, góc nhìn, cử chỉ, hành động tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: