You dont have javascript enabled! Please enable it!

giáo viên, điều khiển, chế ngự, xuất bản hàng tuần tiếng Nhật là gì ?

giáo viên, điều khiển, chế ngự, xuất bản hàng tuần tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

giáo viên, điều khiển, chế ngự, xuất bản hàng tuần tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
giáo viên, điều khiển, chế ngự, xuất bản hàng tuần tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : giáo viên điều khiển, chế ngự xuất bản hàng tuần

giáo viên

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : きょういん
Ví dụ :
anh ta là giáo viên cấp 3
です。

điều khiển, chế ngự

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : せいぎょ
Ví dụ :
Bằng tấm bảng điều khiển này có thể điều khiển toàn bộ máy móc
ここのパネルでを制できます。

xuất bản hàng tuần

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しゅうかん
Ví dụ :
mỗi tuần tôi đều mua tạp chí theo tuần này
このっているの。

Trên đây là nội dung bài viết : giáo viên, điều khiển, chế ngự, xuất bản hàng tuần tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: