chiều dọc, thuận lợi, trôi chảy, đầy tiếng Nhật là gì ?

chiều dọc, thuận lợi, trôi chảy, đầy tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

chiều dọc, thuận lợi, trôi chảy, đầy tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
chiều dọc, thuận lợi, trôi chảy, đầy tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : chiều dọc thuận lợi, trôi chảy đầy

chiều dọc

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : たて
Ví dụ :
Hãy xếp thành 2 hàng dọc
縦2んでください。

thuận lợi, trôi chảy

Nghĩa tiếng Nhật () : 調
Cách đọc : じゅんちょう
Ví dụ :
Tình trạng tiến triển tất cả đều thuận lợi
調です。

đầy

Nghĩa tiếng Nhật () : ちる
Cách đọc : みちる
Ví dụ :
Mặt trang đã tròn đầy nhỉ
ちてきましたね。

Trên đây là nội dung bài viết : chiều dọc, thuận lợi, trôi chảy, đầy tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :