như vốn có, không rõ, không biết, lần lượt tiếng Nhật là gì ?

như vốn có, không rõ, không biết, lần lượt tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

như vốn có, không rõ, không biết, lần lượt tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
như vốn có, không rõ, không biết, lần lượt tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : như vốn có không rõ, không biết lần lượt

như vốn có

Nghĩa tiếng Nhật () : ありのまま
Cách đọc : ありのまま
Ví dụ :
có như nào hãy nói như vậy
りのままをしてください。

không rõ, không biết

Nghĩa tiếng Nhật () : らずらず
Cách đọc : しらずしらず
Ví dụ :
Không hiểu từ lúc nào mà sự mệt mỏi đã tích lại rồi đó (thấy mệt rồi đó)
らずらずのうちにれがたまっていたよ。

lần lượt

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じゅんじゅんに
Ví dụ :
bọn trẻ lần lượt đã được nhận kẹo rồi
たちはにお菓ったよ。

Trên đây là nội dung bài viết : như vốn có, không rõ, không biết, lần lượt tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :