You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

đông bắc, nhiệt độ cao, tiền lương trả theo giờ tiếng Nhật là gì ?

đông bắc, nhiệt độ cao, tiền lương trả theo giờ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đông bắc, nhiệt độ cao, tiền lương trả theo giờ tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
đông bắc, nhiệt độ cao, tiền lương trả theo giờ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đông bắc nhiệt độ cao tiền lương trả theo giờ

đông bắc

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ほくとう
Ví dụ :
phía đông bắc của thành phố có núi
があります。

nhiệt độ cao

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こうおん
Ví dụ :
kim loại nóng chảy ở nhiệt độ rất cao
属はかします。

tiền lương trả theo giờ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じきゅう
Ví dụ :
công việc này có lương trả theo giờ là 1000 yên
この給1000です。

Trên đây là nội dung bài viết : đông bắc, nhiệt độ cao, tiền lương trả theo giờ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: