chất bán dẫn, phía trước, sắp tới, nghiêng về tiếng Nhật là gì ?

chất bán dẫn, phía trước, sắp tới, nghiêng về tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

chất bán dẫn, phía trước, sắp tới, nghiêng về tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
chất bán dẫn, phía trước, sắp tới, nghiêng về tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : chất bán dẫn phía trước, sắp tới nghiêng về

chất bán dẫn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : はんどうたい
Ví dụ :
chất bán dẫn đang được sử dụng trong rất nhiều sản phẩm
はさまざまな使われているよ。

phía trước, sắp tới

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : まぢか
Ví dụ :
tôi đã nhìn thấy người nổi tiếng ở phía trước rồi
たよ。

nghiêng về

Nghĩa tiếng Nhật () : 偏る
Cách đọc : かたよる
Ví dụ :
để không bị mất cân bằng dinh dưỡng hãy luôn chú ý việc ăn uống
養が偏らないようにけています。

Trên đây là nội dung bài viết : chất bán dẫn, phía trước, sắp tới, nghiêng về tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :