You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

thân cây, đương nhiên, bản quốc, nước mình tiếng Nhật là gì ?

thân cây, đương nhiên, bản quốc, nước mình tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

thân cây, đương nhiên, bản quốc, nước mình tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
thân cây, đương nhiên, bản quốc, nước mình tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : thân cây đương nhiên bản quốc, nước mình

thân cây

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : みき
Ví dụ :
thân cây này rất to đấy nhỉ
このの幹はとてもいよ。

đương nhiên

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : むろん
Ví dụ :
tôi đương nhiên tán thành với bạn
ぼくは論きみにだ。

bản quốc, nước mình

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ほんごく
Ví dụ :
cô ấy đã trở về nước mình rồi
りました。

Trên đây là nội dung bài viết : thân cây, đương nhiên, bản quốc, nước mình tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
error: