hỏa lực, thiếu hiểu biết thông thường, xuất cảnh tiếng Nhật là gì ?

hỏa lực, thiếu hiểu biết thông thường, xuất cảnh tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

hỏa lực, thiếu hiểu biết thông thường, xuất cảnh tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
hỏa lực, thiếu hiểu biết thông thường, xuất cảnh tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : hỏa lực thiếu hiểu biết thông thường xuất cảnh

hỏa lực

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かりょく
Ví dụ :
Nếu không giảm lửa đi thì thịt sẽ cháy đó
めないとがこげるよ。

thiếu hiểu biết thông thường

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ひじょうしき
Ví dụ :
Anh ta đã gọi điện đến vào lúc không bình thường (đêm khuya…)
識なしてきたの。

xuất cảnh

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しゅっこく
Ví dụ :
1 tuần sau tôi sẽ xuất cảnh
1します。

Trên đây là nội dung bài viết : hỏa lực, thiếu hiểu biết thông thường, xuất cảnh tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :