cùng nhau, dẫn chương trình, MC, sôi lên tiếng Nhật là gì ?

cùng nhau, dẫn chương trình, MC, sôi lên tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

cùng nhau, dẫn chương trình, MC, sôi lên tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
cùng nhau, dẫn chương trình, MC, sôi lên tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : cùng nhau dẫn chương trình, MC sôi lên

cùng nhau

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ごうどう
Ví dụ :
3 công ty cùng nhau mỏ buổi công bố sản phẩm mới
3きました。  さんしゃごうどうでしんさくのはっぴょうかいをひらきました。

dẫn chương trình, MC

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しかい
Ví dụ :
cô ấy rất giỏi làm MC
は司ですね。         はれはしかいがじょうずですね。

sôi lên

Nghĩa tiếng Nhật () : わく
Cách đọc : わく
Ví dụ :
Bạn bè động viên mà dũng khí của tôi sôi sục lên
に励まされて勇がわいたよ。    ともだちにはげまされてゆうきがわいたよ。

Trên đây là nội dung bài viết : cùng nhau, dẫn chương trình, MC, sôi lên tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :