You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

kiếm tiền, va chạm, đáng thương, đáng buồn tiếng Nhật là gì ?

kiếm tiền, va chạm, đáng thương, đáng buồn tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

kiếm tiền, va chạm, đáng thương, đáng buồn tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
kiếm tiền, va chạm, đáng thương, đáng buồn tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : kiếm tiền va chạm đáng thương, đáng buồn

kiếm tiền

Nghĩa tiếng Nhật () : もうけ
Cách đọc : かねもうけ
Ví dụ :
kiếm tiền là sở thích của anh ta
もうけがの趣だ。

va chạm

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ついとつ
Ví dụ :
Xe bus đã va chạm vào 1 xe khác (xe thường)
バスがしたよ。

đáng thương, đáng buồn

Nghĩa tiếng Nhật () : 惨め
Cách đọc : みじめ
Ví dụ :
Anh ta lâm vào tình trạng đáng thương
は惨めなちになったの。

Trên đây là nội dung bài viết : kiếm tiền, va chạm, đáng thương, đáng buồn tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: