You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

phóng lên, bắn lên, khoa luật, hội thi thể thao tiếng Nhật là gì ?

phóng lên, bắn lên, khoa luật, hội thi thể thao tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

phóng lên, bắn lên, khoa luật, hội thi thể thao tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
phóng lên, bắn lên, khoa luật, hội thi thể thao tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : phóng lên, bắn lên khoa luật hội thi thể thao

phóng lên, bắn lên

Nghĩa tiếng Nhật () : げる
Cách đọc : うちあげる
Ví dụ :
Vào lễ hội mùa hè, người ta sẽ bắn pháo hoa
りでげます。

khoa luật

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ほうがくぶ
Ví dụ :
cô ấy là sinh viên khoa luật
です。

hội thi thể thao

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : うんどうかい
Ví dụ :
tôi đã đạt giải nhất tại đại hội thể thao rồi
になったよ。

Trên đây là nội dung bài viết : phóng lên, bắn lên, khoa luật, hội thi thể thao tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: