You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

mất tự tin, trưởng ga, thời cơ, cơ hội tiếng Nhật là gì ?

mất tự tin, trưởng ga, thời cơ, cơ hội tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

mất tự tin, trưởng ga, thời cơ, cơ hội tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
mất tự tin, trưởng ga, thời cơ, cơ hội tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : mất tự tin trưởng ga thời cơ, cơ hội

mất tự tin

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : よわき
Ví dụ :
anh ta đang hơi mất tự tin
になっています。

trưởng ga

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : えきちょう
Ví dụ :
ông ấy là trưởng nhà ga
です。

thời cơ, cơ hội

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じき
Ví dụ :
Chúng ta không được hấp tấp mà phải đợi thời cơ
あせらずにつべきです。

Trên đây là nội dung bài viết : mất tự tin, trưởng ga, thời cơ, cơ hội tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: