You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

người bảo lãnh, cái bóng, chỗ ẩn náu, giữa lúc cao trào tiếng Nhật là gì ?

người bảo lãnh, cái bóng, chỗ ẩn náu, giữa lúc cao trào tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

người bảo lãnh, cái bóng, chỗ ẩn náu, giữa lúc cao trào tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
người bảo lãnh, cái bóng, chỗ ẩn náu, giữa lúc cao trào tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : người bảo lãnh cái bóng, chỗ ẩn náu giữa lúc cao trào

người bảo lãnh

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ほしょうにん
Ví dụ :
anh ta đã trở thành người bảo lãnh của tôi
になってくれました。

cái bóng, chỗ ẩn náu

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ものかげ
Ví dụ :
Chúng tôi đã nấp vào nơi có bóng râm
たちは陰に隠れたんだ。

giữa lúc cao trào

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : まっさいちゅう
Ví dụ :
bây giờ đang là lúc căng thẳng nhất của kì thi
です。

Trên đây là nội dung bài viết : người bảo lãnh, cái bóng, chỗ ẩn náu, giữa lúc cao trào tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: