You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

bình thường, trung bình, thuộc cùng hệ thống, chuỗi, năm nay tiếng Nhật là gì ?

bình thường, trung bình, thuộc cùng hệ thống, chuỗi, năm nay tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

bình thường, trung bình, thuộc cùng hệ thống, chuỗi, năm nay tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
bình thường, trung bình, thuộc cùng hệ thống, chuỗi, năm nay tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : bình thường, trung bình thuộc cùng hệ thống, chuỗi năm nay

bình thường, trung bình

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : なみ
Ví dụ :
tôi không phải là người bình thường
みのではありません。

thuộc cùng hệ thống, chuỗi

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : けいれつ
Ví dụ :
sau khi tốt nghiệp cấp 3 tôi đã vào trường đại học cùng hệ với trường cấp 3 đó
、系みました。

năm nay

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ほんねん
Ví dụ :
mục tiêu năm nay của công ty đã được công bố
された。

Trên đây là nội dung bài viết : bình thường, trung bình, thuộc cùng hệ thống, chuỗi, năm nay tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: