You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

nhà tắm công cộng, phòng bệnh, con ong tiếng Nhật là gì ?

nhà tắm công cộng, phòng bệnh, con ong tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

nhà tắm công cộng, phòng bệnh, con ong tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
nhà tắm công cộng, phòng bệnh, con ong tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : nhà tắm công cộng phòng bệnh con ong

nhà tắm công cộng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : せんとう
Ví dụ :
nhà tắm công cộng giờ đây đã ít hơn ngày xưa rồi
よりなくなったわね。

phòng bệnh

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : びょうしつ
Ví dụ :
phòng bệnh đó đã rất rộng rãi và đẹp
そのはとてもくてきれいだった。

con ong

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : はち
Ví dụ :
bạn tôi đạ bị ong đốt
が蜂にされたんだ。

Trên đây là nội dung bài viết : nhà tắm công cộng, phòng bệnh, con ong tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: