You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

phạm luật, rong biển, khoảng thời gian mùa đông tiếng Nhật là gì ?

phạm luật, rong biển, khoảng thời gian mùa đông tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

phạm luật, rong biển, khoảng thời gian mùa đông tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
phạm luật, rong biển, khoảng thời gian mùa đông tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : phạm luật rong biển khoảng thời gian mùa đông

phạm luật

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : はんそく
Ví dụ :
vận động viên đó vì phạm luật mà đã thua
その則でけました。

rong biển

Nghĩa tiếng Nhật () : のり
Cách đọc : のり
Ví dụ :
bữa sáng của nhà trọ đó đã có rong biển
にのりがました。

khoảng thời gian mùa đông

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : とうき
Ví dụ :
thế vận hội mùa đông lần tới sẽ là 2 năm sau
季オリンピックは2です。

Trên đây là nội dung bài viết : phạm luật, rong biển, khoảng thời gian mùa đông tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: