mọi nơi, khắp nơi, địa chỉ hiện tại, lối thoát, lôi thoát nạn tiếng Nhật là gì ?

mọi nơi, khắp nơi, địa chỉ hiện tại, lối thoát, lôi thoát nạn tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

mọi  nơi, khắp nơi, địa chỉ hiện tại, lối thoát, lôi thoát nạn tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
mọi nơi, khắp nơi, địa chỉ hiện tại, lối thoát, lôi thoát nạn tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : mọi nơi, khắp nơi địa chỉ hiện tại lối thoát, lôi thoát nạn

mọi nơi, khắp nơi

Nghĩa tiếng Nhật () : 至る
Cách đọc : いたるところ
Ví dụ :
cửa hàng tiện lợi có ở khắp mọi nơi
コンビニは至るにあります。

địa chỉ hiện tại

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : げんじゅうしょ
Ví dụ :
hãy viết vào đây địa chỉ hiện tại của bạn
ここにはいてください。

lối thoát, lôi thoát nạn

Nghĩa tiếng Nhật () : 逃げ
Cách đọc : にげみち
Ví dụ :
tôi đã nghĩ đến lối thoát khi thất bại
敗したときの逃げえたの。

Trên đây là nội dung bài viết : mọi nơi, khắp nơi, địa chỉ hiện tại, lối thoát, lôi thoát nạn tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :