You dont have javascript enabled! Please enable it!

体調 付き合う ショッピング Nghĩa là gì ?たいちょう つきあう ショッピング

体調 付き合う ショッピング Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

体調 付き合う ショッピング Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
調 う ショッピング Nghĩa là gì ?たいちょう つきあう ショッピング. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 調 う ショッピング

体調

Cách đọc : たいちょう
Ý nghĩa : tình hình sức khỏe
Ví dụ :
調いです。
調を崩しています。
Hôm nay sức khoẻ không tốt
Cô ấy đang phá sức khoẻ

付き合う

Cách đọc : つきあう
Ý nghĩa : cặp kè, ở cùng nhau
Ví dụ :
と4ほどっています。
Tôi đã cùng với cô ấy khoảng 4 h

ショッピング

Cách đọc : ショッピング
Ý nghĩa : mua sắm
Ví dụ :
のいちばんのしみはショッピングです。
Niềm vui thích nhất của cô ấy là mua sắm

Trên đây là nội dung bài viết : 調 う ショッピング Nghĩa là gì ?たいちょう つきあう ショッピング. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: