You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

giấy tờ, trái tim, lo lắng tiếng Nhật là gì ?

giấy tờ, trái tim, lo lắng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

giấy tờ, trái tim, lo lắng tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
giấy tờ, trái tim, lo lắng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : giấy tờ trái tim lo lắng

giấy tờ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ぶんしょ
Ví dụ :
Nội dung cuộc họp hôm nay hãy ghi lại thành văn bản
しておいてください。

trái tim

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しんぞう
Ví dụ :
Bà tôi tim yếu
臓がいんだ。

lo lắng

Nghĩa tiếng Nhật () : れる
Cách đọc : おそれる
Ví dụ :
Anh ấy đang lo lắng về việc thi trượt
敗をれています。

Trên đây là nội dung bài viết : giấy tờ, trái tim, lo lắng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: