You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

vô hạn, bốn phía, trượt, không qua ( thi) tiếng Nhật là gì ?

vô hạn, bốn phía, trượt, không qua ( thi) tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

vô hạn, bốn phía, trượt, không qua ( thi) tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
vô hạn, bốn phía, trượt, không qua ( thi) tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : vô hạn bốn phía trượt, không qua ( thi)

vô hạn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : むせいげん
Ví dụ :
tại trang web này có thể tải nhạc không giới hạn
このサイトではでダウンロードできる。

bốn phía

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しほう
Ví dụ :
lửa đã lan ra 4 phía rồi
がったんだよ。

trượt, không qua ( thi)

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ふごうかく
Ví dụ :
rất lấy làm tiếc nhưng bạn đã trượt kì thi rồi
ながらでした。

Trên đây là nội dung bài viết : vô hạn, bốn phía, trượt, không qua ( thi) tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: