giới thiệu, chán ngấy, làm cho bay tiếng Nhật là gì ?

giới thiệu, chán ngấy, làm cho bay tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

giới thiệu, chán ngấy, làm cho bay tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
giới thiệu, chán ngấy, làm cho bay tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : giới thiệu chán ngấy làm cho bay

giới thiệu

Nghĩa tiếng Nhật () : 勧める
Cách đọc : すすめる
Ví dụ :
được giới thiệu, tôi đã mua thứ không cần tới
勧められてしくもないものをっちゃったよ。

chán ngấy

Nghĩa tiếng Nhật () : 飽きる
Cách đọc : あきる
Ví dụ :
Đứa trẻ đó có vẻ đã chán ngấy đồ chơi
そのはおもちゃに飽きたようだね。

làm cho bay

Nghĩa tiếng Nhật () : ばす
Cách đọc : とばす
Ví dụ :
Trẻ con đang phi tầu bay giấy
ばしています。

Trên đây là nội dung bài viết : giới thiệu, chán ngấy, làm cho bay tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :