You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

đông nam, ngày tháng năm, tình đầu tiếng Nhật là gì ?

đông nam, ngày tháng năm, tình đầu tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đông nam, ngày tháng năm, tình đầu tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
đông nam, ngày tháng năm, tình đầu tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đông nam ngày tháng năm tình đầu

đông nam

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : なんとう
Ví dụ :
Có thể nhìn thấy mặt trăng ở hía đông nam
えるよ。

ngày tháng năm

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ねんがっぴ
Ví dụ :
Hãy viết ngày tháng năm làm đơn theo lịch dương
請の西暦でいてください。

tình đầu

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : はつこい
Ví dụ :
mối tình đầu của tôi là khi tôi học tiểu học
のときです。

Trên đây là nội dung bài viết : đông nam, ngày tháng năm, tình đầu tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: