thư viện, vạn tuế, tự học tiếng Nhật là gì ?

thư viện, vạn tuế, tự học tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

thư viện, vạn tuế, tự học tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : thư viện vạn tuế tự học

thư viện

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : としょしつ
Ví dụ :
Tôi đã học trên thư viện.
した。

vạn tuế

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ばんざい
Ví dụ :
Thắng rồi, hoan hô (vạn tuế)!
った、

tự học

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じしゅう
Ví dụ :
Ngày mai có giờ tự học.
がある。

Trên đây là nội dung bài viết : thư viện, vạn tuế, tự học tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :