chuyên gia, người nổi tiếng, biếu tặng, đưa, thợ mộc tiếng Nhật là gì ?

chuyên gia, người nổi tiếng, biếu tặng, đưa, thợ mộc tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

chuyên gia, người nổi tiếng, biếu tặng, đưa, thợ mộc tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : chuyên gia, người nổi tiếng biếu tặng, đưa thợ mộc

chuyên gia, người nổi tiếng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : めいじん
Ví dụ :
Anh ấy là một tay câu (cá) giỏi (có nghề, nổi tiếng)
は釣りのです。

biếu tặng, đưa

Nghĩa tiếng Nhật () : げる
Cách đọc : さしあげる
Ví dụ :
Tôi xin biếu anh cái này.
こちらをげます。

thợ mộc

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : だいく
Ví dụ :
Bố tôi là thợ mộc.
です。

Trên đây là nội dung bài viết : chuyên gia, người nổi tiếng, biếu tặng, đưa, thợ mộc tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :