đáng mừng, cái chuông, tìm kiếm tiếng Nhật là gì ?

đáng mừng, cái chuông, tìm kiếm tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đáng mừng, cái chuông, tìm kiếm tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đáng mừng cái chuông tìm kiếm

đáng mừng

Nghĩa tiếng Nhật () : めでたい
Cách đọc : めでたい
Ví dụ :
Việc này thật đáng mừng.
それはめでたいことだ。

cái chuông

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かね
Ví dụ :
Tiếng của cái chuông này thật là hay.
この鐘のはとてもきれいですね。

tìm kiếm

Nghĩa tiếng Nhật () : 捜す
Cách đọc : さがす
Ví dụ :
Chẳng phải cảnh sát đang tìm kiếm anh ta hay sao?
がそのを捜しているの。

Trên đây là nội dung bài viết : đáng mừng, cái chuông, tìm kiếm tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :