đỗ (xe), đại khái, 1 lượt, nội khoa tiếng Nhật là gì ?

đỗ (xe), đại khái, 1 lượt, nội khoa tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đỗ (xe), đại khái, 1 lượt, nội khoa tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đỗ (xe) đại khái, 1 lượt nội khoa

đỗ (xe)

Nghĩa tiếng Nhật () : ける
Cách đọc : つける
Ví dụ :
Tôi đỗ xe ở lối vào.
けます。

đại khái, 1 lượt

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ひととおり
Ví dụ :
Tôi đã đọc qua bản hướng dẫn một lượt.
んだの。

nội khoa

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ないか
Ví dụ :
Tôi đã được kiểm tra tình trạng dạ dày ở khoa nội.
で胃の調を診てもらったよ。

Trên đây là nội dung bài viết : đỗ (xe), đại khái, 1 lượt, nội khoa tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :