lơ đễnh, bạo loạn, quá đáng, kim cương, hột xoàn tiếng Nhật là gì ?

lơ đễnh, bạo loạn, quá đáng, kim cương, hột xoàn tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

lơ đễnh, bạo loạn, quá đáng, kim cương, hột xoàn tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : lơ đễnh bạo loạn, quá đáng kim cương, hột xoàn

lơ đễnh tiếng Nhật là gì?

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ゆだん
Ví dụ :
Chỉ một chút lơ đễnh có thể làm ảnh hưởng đến việc lớn.
しのきなにつながります。

bạo loạn, quá đáng tiếng Nhật là gì?

Nghĩa tiếng Nhật () : 乱暴
Cách đọc : らんぼう
Ví dụ :
Dùng bạo lực với người khác là không được.
に乱暴してはいけません。

kim cương, hột xoàn tiếng Nhật là gì?

Nghĩa tiếng Nhật () : ダイヤモンド
Cách đọc : ダイヤモンド
Ví dụ :
Kim cương thật là đắt nhỉ.
ダイヤモンドはとてもですね。

bạo lực tiếng Nhật là gì?

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ぼうりょく
Ví dụ :
Không được dùng bạo lực
はいけません。

thua lỗ tiếng Nhật là gì?

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : あかじ
Ví dụ :
Công ty của chúng ta tháng này thua lỗ
たちのよ。

cá tính ,tính cách tiếng Nhật là gì?

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こせい
Ví dụ :
Các cố ấy mỗi người đều có cá tính mạnh
たちはそれぞれいですね。

Trên đây là nội dung bài viết : lơ đễnh, bạo loạn, quá đáng, kim cương, hột xoàn tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :