ánh sáng mặt trời, bãi cỏ, xuống xe tiếng Nhật là gì ?

ánh sáng mặt trời, bãi cỏ, xuống xe tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

ánh sáng mặt trời, bãi cỏ, xuống xe tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : ánh sáng mặt trời bãi cỏ xuống xe

ánh sáng mặt trời

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ひざし
Ví dụ :
Hôm nay ánh sáng mặt trời mạnh nhỉ.
しがいですね。

bãi cỏ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しばふ
Ví dụ :
Bãi cỏ được sửa rất tốt nhỉ
がよくれされていますね。

xuống xe

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : げしゃ
Ví dụ :
Vì phong cảnh rất đẹp nên tôi đã xuống xe đấy.
かったのでしたよ。

Trên đây là nội dung bài viết : ánh sáng mặt trời, bãi cỏ, xuống xe tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :