You dont have javascript enabled! Please enable it!

lượng người giao thông trên đường, không có quy tắc, không điều độ, bất bình, phàn nàn tiếng Nhật là gì ?

lượng người giao thông trên đường, không có quy tắc, không điều độ, bất bình, phàn nàn tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

lượng người giao thông trên đường, không có quy tắc, không điều độ, bất bình, phàn nàn tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : lượng người giao thông trên đường không có quy tắc, không điều độ bất bình, phàn nàn

lượng người giao thông trên đường

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ひとどおり
Ví dụ :
Lượng người tham gia giao thông ở đây thật là đông nhỉ.
ここはりが激しいね。

không có quy tắc, không điều độ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ふきそく
Ví dụ :
Gần đây, cuộc sống của tôi không được điều độ.
則なをしている。

bất bình, phàn nàn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ふへい
Ví dụ :
Lúc nào tôi cũng phải nghe những lời phàn nàn từ đồng nghiệp.
はいつも僚のいているんだ。

Trên đây là nội dung bài viết : lượng người giao thông trên đường, không có quy tắc, không điều độ, bất bình, phàn nàn tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: