bột mỳ, gây ra, sinh ra, đeo, đưa vào lỗ tiếng Nhật là gì ?

bột mỳ, gây ra, sinh ra, đeo, đưa vào lỗ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

bột mỳ, gây ra, sinh ra, đeo, đưa vào lỗ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : bột mỳ gây ra, sinh ra đeo, đưa vào lỗ

bột mỳ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こむぎ
Ví dụ :
Bột mỳ được sử dụng trong rất nhiều đồ ăn.
麦はいろいろな使われている。

gây ra, sinh ra

Nghĩa tiếng Nhật () : ずる
Cách đọc : しょうずる
Ví dụ :
Vấn đề ngoài dự kiến đã nảy sinh à?
じたの。

đeo, đưa vào lỗ

Nghĩa tiếng Nhật () : はめる
Cách đọc : はめる
Ví dụ :
Cô ấy đeo nhiều nhẫn nhỉ.
輪をたくさんはめていますね。

Trên đây là nội dung bài viết : bột mỳ, gây ra, sinh ra, đeo, đưa vào lỗ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :