vất vả, khó khăn, rộng rãi, buộc vào, kết nối tiếng Nhật là gì ?

vất vả, khó khăn, rộng rãi, buộc vào, kết nối tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

vất vả, khó khăn, rộng rãi, buộc vào, kết nối tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : vất vả, khó khăn rộng rãi buộc vào, kết nối

vất vả, khó khăn

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : ハード
Cách đọc : ハード
Ví dụ :
Gần đây, công việc của tôi khá là vất vả.
最近、仕事がかなりハードです。

rộng rãi

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 幅広い
Cách đọc : はばひろい
Ví dụ :
Anh ấy hiểu biết rất rộng.
彼は幅広い知識を持っています。

buộc vào, kết nối

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : つなぐ
Cách đọc : つなぐ
Ví dụ :
Internet kết nối mọi người trên thế giới với nhau.
インターネットは世界の人々をつなぎますね。

Trên đây là nội dung bài viết : vất vả, khó khăn, rộng rãi, buộc vào, kết nối tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: